Розвиток рухів на третьому році

Потрібно удосконалювати і сприяти дальшому роз­витку координації загальних рухів (ходіння, лазін­ня, біг, кидання) і рухів рук та пальців. Треба вихову­вати уміння керувати своїми рухами відповідно до нав­колишніх умов (за сигналом змінювати темп або припиняти рух), виконувати одночасно різні рухи рук і ніг, розвивати здатність координувати свої рухи з рухами інших дітей і сприяти розвитку правильної по­стави.

Рухи дітей можна удосконалювати в процесі виконання різних режимних моментів:

під час само­стійної їди;

одягання;

умивання.

Для цього потрібно заохочувати дітей до виконання самостійних дій і вчити правильно рухатись.

Під час ознайомлення дітей з новим рухом створю­ють у них цілісне уявлення про дію, розучують рух в ці­лому. Наступний етап — добиваються правильного вико­нання рухової дії дітьми. На третьому етапі закріплюють і удосконалюють правильне виконання руху, заохо­чують дітей до самостійного використання його в іграх, у житті,

Для розвитку рухів дітей позитивне значення мають рухливі ігри. Спочатку пояснюють початок гри, у процесі гри роз­кривається її зміст. Грайтеся разом з дітьми та розвивайте інтерес до гри, активізуйте дітей. По закінченні гри треба похвалити їх.

Крім рухливих ігор проводьте заняття з фізичної культури. Вони починаються із вступної ча­стини, яка триває 1 —1,5 хв і складається з коротко­часної ходьби в різних напрямах по кімнаті. Після цього виконують дві-три вправи для розвитку великих груп м'язів, наприклад, розмахування руками «як птах крилами», присідання, нахиляння ту­луба в сторони. Загальна тривалість цієї частини — близько 3 хв. Потім вивчається з дітьми якийсь основ­ний рух (пролізання, кидання м'яча) і проводиться рухлива гра.