Фізична культура дитини 6-7 років

На шостому році життя потрібно розвивати в дітей навички правильної ходьби і бігу (робити широкі кроки, узгоджувати рухи рук з рухами ніг), вміння орієнтува­тись у просторі, додержувати вказаного на­пряму і темпу, почуття рівноваги.

Удосконалюють навички стрибків: сильно відштовх­нувшись від землі (підлоги) і енергійно змахнувши ру­ками, приземлюються, м'яко опускаючись на напівзігну­ті ноги. Розбігаються залежно від виду стрибка.

Ранкова гімнастика на третьому році життя

Ранкова гімнастика пожвавлює кровообіг, особливов м'язовій тканині, активізує роботу серця, функцію ди­хання, що, в свою чергу, сприяє насиченню крові кис­нем, кращому виведенню продуктів обміну з організму.

Розвиток рухів на третьому році

Потрібно удосконалювати і сприяти дальшому роз­витку координації загальних рухів (ходіння, лазін­ня, біг, кидання) і рухів рук та пальців. Треба вихову­вати уміння керувати своїми рухами відповідно до нав­колишніх умов (за сигналом змінювати темп або припиняти рух), виконувати одночасно різні рухи рук і ніг, розвивати здатність координувати свої рухи з рухами інших дітей і сприяти розвитку правильної по­стави.

Як правильно розвивати рухи на першому році життя

Повноцінний розвиток вашої дитини великою мірою залежить від умов середовища, організації всього життя  і виховання. Уповільнений ріст тіла може зумовлюватись як нестачею білків чи вітамінів у харчуванні так і недостатністю їхніх рухів.

Харчування дітей третього року життя

Діяльність органів травлення значною мірою зале­жить від бажання їсти, тобто від апетиту, а відчуття його пов'язане з підвищенням збудливості харчових центрів мозку, тобто з посиленням харчових рефлексів. На їжу, з'їдену без апетиту, виділяється менше травних соків, вона повільніше і гірше перетравлюється. Отже, надзвичайно важливі рефлекси на час, які утворюються лише тоді, коли дитина кожного дня приймає їжу зав­жди в один і той самий час.

Загартовування повітрям новонароджених

До свіжого повітря дитину треба привчати з перших тижнів життя. Влітку її необхідно виносити на повітря вже через три-чотири дні після виписування з лікарні. Спочатку прогулянки тривають 15—20 хв, а потім збіль­шуються до 2 год і більше.

Загартовування сонцем новонароджених

Правильно організовані сонячні ванни дуже корисні для організму. Під їхнім впливом гинуть хвороботворні мікроби. Ультрафіолетові промені виявляють не тільки теплову, а й сильну хімічну дію, внаслідок чого поліп­шуються склад крові і процеси обміну, поглиблюється дихання, зростає здатність тканин засвоювати поживні речовини, підвищується опірність дитячого організму проти хвороб, особливо проти рахіту.

Загартовуємо водою з народження

Діючи на шкіру дитини, що багата на нервові закінчення-рецептори, вода виявляє температурну, механічну і хімічну дію. Сприймаючи подразнення, рецептори по нервових волокнах передають їх у мозок людини. Вна­слідок цього відбувається перебудова всієї роботи орга­нізму відповідно до характеру, сили і тривалості подраз­нення: розширюються чи звужуються судини, виділяє­ться піт тощо. Чим більша різниця в температурі між водою і тілом, тим активніша ця перебудова.

Виховуємо культурно-гігієнічні навички і самостійність на третьому році життя

Важливим у вихованні дітей є закріплення набутих і формування нових умінь і культурно-гігієнічних нави­чок, удосконалення самостійних дій. Потрібно стежити за виконанням того, що було недостатньо засвоєно ди­тиною на попередній стадії розвитку. При неправильно­му вихованні дитина хоч і володіє умінням (тримати чашку, їсти ложкою, знімати одяг тощо), але може від­мовлятись активно діяти, хоче щоб її годували, одягали, а якщо й виконує вимоги, то без бажання. Надзвичайно важливо своєчасно ускладнювати вимоги до дітей.

Загартовування дітей другого року життя

Головною умовою загартовування дитячого організму є правильне вдягання дитини. Треба стежити за тим, щоб одяг був не тільки теплим, а й стійким проти вологи й вітру.

Вологе повітря і великий вітер різко підвищують охолодження. Одяг не повинен стискувати тіло, стримувати рухи. Він має бути легким, вільним, щоб дитина могла бігати й стрибати. Вузький, тісний одяг ускладнює дихання.