Як правильно розвивати рухи на першому році життя

Повноцінний розвиток вашої дитини великою мірою залежить від умов середовища, організації всього життя  і виховання. Уповільнений ріст тіла може зумовлюватись як нестачею білків чи вітамінів у харчуванні так і недостатністю їхніх рухів.

Потрібно створювати найбільш сприятливі гігієнічні й мікрокліматичні умови для дитини: робити вологе при­бираний в приміщенні, своєчасно провітрювати його, сте­жити, щоб було добре освітлення. Дитину треба одягати відповідно до температури середовища, щоб одяг не стримував рухів.

Правильна організація діяльності дітей- важливий засіб їх фізичного виховання. У процесі рухів посилю­ється обмін речовин в організмі, збільшується кровопо­стачання м'язів. У дітей велика потреба в рухах. Вони  є джерелом радощів і впливають на їхній психічний роз­виток. За допомогою рухів діти пізнають навколишній світ і властивості предметів.

Після трьох місяців н абуває великого значення розвиток цілеспрямованих рухів рук. Дитина наштовхується випрямленими руками на підвішені іграшки, обмацує і захоплює їх, а з чотирьох — чотирьох з половиною місяців сама протягує руки до підвішених іграшок нама­гаючись їх дістати. Поступово дитина оволодіває ру­хами, що потрібні для повзання, умінням повертатись, на бік (у 4 місяці), на живіт (у 5 місяців), з живота на спину (у б місяців). У цьому віці потрібно створювати умови для повзання.

У п'ять-шість місяців діти, лежачи на животі, спи­раються на випрямлені руки, високо піднімають голову і груди, повертаються в різні боки, можуть стояти при підтримці, розігнувши ноги в колінних і тазостегнових суглобах.

Пізніше потрібно розвивати в дітей уміння повзати. Для цього розкладають у манежі відповідним чином іграшки, щоб заохотити дітей до повзання. Потрібно їх також навчати виконувати прості рухи і дії з предметами.

У другому півріччі діти оволодівають рухами в основ­ному в процесі самостійної діяльності. Іграшки потрібно розкладати так, щоб вони спонукали дітей до різних рухів: повзання, сідання, вставання, тримаючись за бар'єр, ходіння біля нього.

Після семи-восьми місяців, коли діти повзають і са­мостійно піднімаються, тримаючись за бар'єр, потрібно організовувати активне неспання на підлозі. Для цього по дитячій установі за бар'єром розміщують іграшки, комбінований стіл, низький диванчик тощо.

При вихованні в сім'ї на відгородженій частині кім­нати потрібно розставити предмети, тримаючись за які дитина могла б вставати і переступати.

На столику розкладають іграшки для розвитку дій (відкривання, закривання, виймання, вкладання). Треба спонукати дитину до рухів. Для цього, називаючи ди­тину по імені, показують на іграшку і запрошують повзти.

Дев'яти-десятимісячним дітям потрібно давати м'ячи­ки, шарики для катання, мисочки з предметами, кільця  для надівання на руки, гумові іграшки для натиску­вання.

Наприкінці року дітей вчать ходити. З десяти-одинадцяти місяців потрібно водити дитину, тримаючи по­під руки. Не можна водити дитину за одну руку, щоб не зумовити викривлення хребта.

Щоб спонукати дитину до рухів, треба викликати в неї рефлекторні реакції. Для цього можна застосувати пасивну гімнастику — масаж.

Масаж сприяє розширенню кровоносних і лімфатич­них судин, поліпшенню циркуляції крові і лімфи, поси­ленню діяльності потових і сальних залоз, видаленню відмираючих клітин шкіри. Внаслідок масажу шкіра стає пружною, еластичною, підвищується її опірність проти механічних, температурних та інших впливів середови­ща, а також підвищується тонус м'язів, зміцнюється опорно-руховий апарат.

Якщо дитина бадьора і спокійна, масаж і гімнастику можна проводити при температурі повітря +20+22° С, а влітку — на повітрі в тіні, без вітру, при температурі, не нижчій за +22° С. Для цього стіл накривають байковою ковдрою, клейонкою і пелюшкою. Через 3—4 дні після початку занять дитину можна повністю роздягати, щоб вона під час гімнастичних вправ могла одержувати і повітряну ванну.

Масаж і гімнастику проводять обережно, м'яко, в сповільненому темпі, бо в грудних дітей шкіра, м'язи, зв'язки і кістки дуже ніжні. Руки дорослих, які прово­дять масаж та гімнастику, повинні бути чистими і су­хими. Користуватись тальком або вазеліном не рекомен­дується, щоб не забруднювати пори шкіри дитини. Під час занять треба розмовляти з дитиною, підтримуючи в неї радісний настрій.

У віці — три місяці, враховуючи підвищений тонус м'язів-згиначів рук і ніг, можна проводити тільки поглажування, що сприяє розслабленню м'язів.

Пізніше в три-чотири місяці, коли зникає підвищений тонус м'язів-згиначів рук і встановлюється рівновага між згиначами і розгиначами, можна ввести пасивні вправи для рук. Крім поглажування, вводяться інші види масажу — розтирання і розминання.

У чотирьох-п'ятимісячному віці встановлюється рів­новага між м'язами-згиначами і м'язами-розгиначами ніг. З укріпленням шийних м'язів у чотиримісячному віці дитина чітко розгинає і згинає тулуб з підтримкою. Можна вводити нескладні активні і пасивні вправи для м'язів тулуба і кінцівок.

У зв'язку з появою нових рухових умінь стежать за виробленням і закріпленням у шести-дев'ятимісячних дітей навичок і на їх основі ускладнюють і розширюють комплекс рухів, вводячи нові вправи, які частіше пов­торюють. Розвиваються активні узгоджені рухи, які є підготовчим етапом до повзання, сидіння, стояння.

У віці дев'ять-дванадцять місяців розвиваються ак­тивні узгоджені рухи, які сприяють самостійному стоян­ню і ходінню. Тому деякі фізичні вправи даються з ви­хідного вертикального положення, окремі з них дитина може виконати за словами дорослих. Для активізації дитини можна використати кільця, палички. У цьому віці основні види масажу знімаються, залишається лише масаж живота і спини.

Щоб досягти успіху, потрібно всі процедури виконувати ласкаво, обережно, розмовляючи з дитиною, і завжди в один і той же час.